$alt_text

Projekt

Libeno ser i den planerade utvecklingen av Nacka Bygger Stad en mycket intressant marknad att investera i. Libeno äger i centrala Nacka två fastigheter, vilka kommer att utvecklas till viktiga och tydliga byggnader för Nacka Stad med verksamheter för boende, arbete och fritid.

Där Elverkshuset ligger nedanför Nacka Stadshus kommer det att uppföras ca 350 lägenheter med bostadsrätt i blandad storlek samt även kontor. I markplanet blir det lokaler för restaurang, gym, hälsa, handel m.m.

Vid Järla Station, dit även den nya T-banan kommer, planeras för 250 lägenheter, hotell och kontor. Detta möjliggörs genom att överdäcka och tillföra Saltsjöbanan en helt ny inbyggd station och där ovanpå uppförs de nya bostäderna. I markplanet blir det affärslokaler till nytta för alla resenärer samt de många boende i närområdet.

libeno

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Libeno AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress libeno@libeno.se.

Libeno AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR