$alt_text

Libeno fastigheter

Libeno Invest AB är ett familjeägt fastighetsbolag med affärsidé att investera i fastigheter med utvecklingspotential i Stockholmsområdet för både arbete och boende.

I blivande Nacka City har Libeno två projekt för nyproduktion av bostäder, kontor, butiker samt hotell. Planarbetet har påbörjats, där projekten ligger i den första prioriterade etappen i kommunens vision om Nacka Bygger Stad.

Läs mer
libeno

Hantering av personuppgifter (GDPR)

Libeno AB, samlar in och bearbetar dina personuppgifter för att tillhandahålla produkter och tjänster åt dig, för att informera dig om nyheter och uppdateringar av våra produkter och tjänster, för att anpassa din upplevelse av vår webbplats samt för att förbättra våra produkter och tjänster.

När som helst har du rätt att få tillgång till, korrigera och radera dina personuppgifter och att invända mot bearbetning av dina personuppgifter. Du kan utöva dessa rättigheter genom att skicka ett e-postmeddelande till följande adress libeno@libeno.se.

Libeno AB, förbinder sig att respektera och skydda dina personuppgifter och din personliga integritet i enlighet med gällande lagstiftning, branschregler och andra relevanta normer. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till tredje part utan ditt godkännande.

JAG FÖRSTÅR